Partneriai

Per šiuos metus bendrovė užmezgė glaudžius ryšius su Rusija, JAV, Prancūzija, Belgijija, Olandija, Vokietija, Lenkija, Argentina, Brazilija, Azerbaidžianu, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Kirgistanu ir Indija.